top of page

GÜNEŞ ENERJİSİ

GÜNEŞ ENERJİSİNİN AVANTAJLARI

1. Güneş bol ve tükenmeyen bir enerji kaynağı.

2. Duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler olmadığından en temiz enerji türü.

3. Enerjiye ihtiyaç duyulan heryerde yararlanılabilir ve yerel uygulamalar için elverişlidir.

4. Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle ülkelerin enerji bağımlılıkları ortadan kalkabilir.

5. Birçok uygulamada fazla karmaşık teknolojilere ihtiyaç duyulmaz.

6. Kurulan sistemlerinbakım maliyetleri yok veya çok azdır.

7. Güneş enerjisi doğabilecek arızalardan etkilemez. Mesela ulaşım şebekelerinde yapılan değişiklikler enerjinin tümünü etkilemeyecektir.

bottom of page